KulturNyheterPolitikSamhälleSenaste

Tusentals extraplatser på folkhögskolor tas bort – så påverkas Jakobsbergs folkhögskola

Regeringen kommer inte förlänga folkhögskolesatsningen. I korthet innebär det att 3000 av folkhögskolans extraplatser rycker, vilket i  sin tur kan påverka skolornas möjligheter att utveckla nya kurser för att på så  vis nå ut till olika samhällsgrupper. Jakobsbergs folkhögskola är en av skolorna som drabbas.

De tidsbegränsade platserna har, enligt Felicia Hedström, bland annat riktats  mot ”folk som står långt ifrån arbetsmarknaden i kombination med att det  inte har ett fullgott svenskt språk”. Vidare berättar hon hur de extra platserna på Jakobsbergs folkhögskola varit givande för de yrkeskurser  som varit riktade till personer med annat modersmål än svenska och var  långt ifrån arbetsmarknaden. 

Varannan dag läste deltagarna yrkessvenska och  gick igenom begrepp som exempelvis en fastighetsskötare eller trädgårdsmästare använder sig av. Felicia Hedström menar att det har varit fantastiskt med yrkeskurserna då skolan kunnat nå ut till grupper som annars inte söker sig till folkhögskolor. På så vis har Jakobsbergs folkhögskola  försökt skapa nya utbildningar som når nya målgrupper. 

På grund av den osäkra ekonomin kan, enligt Felicia Hedström, hösten 2023  innebära att Jakobsbergs folkhögskola inte längre har möjligheter fortsätta  med testkurser, så som fastighetskursen, för att se om kurserna kan nå ut   grupper i samhället som annars inte söker sig till folkhögskolor. 

Om man ska vara ärlig har vi vetat i ett år att platserna antagligen kommer  att försvinna, säger Felicia Hedström som är rektor för Jakobsbergs  folkhögskola. 

– Även om  Fastighetskursen gick bra, har skolan inte klarat av att fortsätta ha dem då  kommunen inte kunde matcha Jakobsbergs folkhögskola med de arbetslösa i  Järfälla, förklarar Felicia Hedström och påtalar återigen hur extra platserna  var tidsbegränsat. Likt kursen “svenska från dag ett” som var en svenska kurs för ukrainare. 

– Vi har fått en peng som heter ”svenska från dag ett” men jag vet inte hur det ser ut till våren med den kursen. 

Pengen som Felicia Hedström menar är en del av de 110 miljoner som tilldelats som en extra satsning på  asylsökande och ukrainska flyktingar men som nu sänkts till 30 miljoner. 
– “Svenska från dag ett” är jätteviktig. En kurs som vi inte har kunnat erbjuda alla i kommunen en plats. Därför hoppas jag att vår ansökan om ett EU bidrag går igenom.

Segen Meles

segen.meles@jakobsbergsfolkhogskola