NyheterSamhälleSenaste

Upprörda röster i Viksjö när Hummelmora förtätas

Nya bostäder längs det gamla kraftledningsstråket i Viksjö ska lätta på bostadsbristen i Järfälla menar Centerpartiets Aphram Melki. Bo Leinerdal från Vänsterpartiet är kritisk till att grönområden försvinner i området.

Orienteringsbild över de tänkta byggnationerna i Viksjö. jarfalla.se

Efter att arbetet med nedgrävningen av kraftledningen i Järfälla blev klar 2019 beslutade kommunstyrelsen med stöd av (M), (C), (KD), (L) och (SD) att bostäder skulle byggas i Viksjö längs det gamla kraftledningsstråket.

Kostnaden för nedgrävningen av kraftledningen har uppgått till nästan 200 miljoner, och nu när marken frigjorts är det en stor anledning till att bygga i området menar Centerpartiets gruppledare Aphram Melki.

‒ Men sen måste man balansera det mot de här gröna stråken, det ska vara en ordentlig lösning med cykelvägar, trafiken och alla de delarna ska vara hållbara. Så det är inte bara att bygga, det måste vara ett koncept som är färdigt, säger Aphram Melki. 

Centerpartiets gruppledare Aphram Melki. Pressbild

Vad gör det gamla kraftledningsstråket till en bra plats att bygga bostäder på? 

‒ Det byggs många flerfamiljshus, i Barkarby, Kallhäll och Jakobsberg. Men antalet villor, radhus och kedjehus har vi inte så många. Det finns ju ett tryck, folk vill bo i den formen också. Det här är ett sätt att tillfredsställa det behovet.

Målsättningen är att bygga, menar Aphram Melki, men innan byggandet startar behöver en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Den ska ta in alla miljöaspekter innan det beslutas i vilka områden det kan börja byggas i.

‒ Behovet av fler bostäder finns ju, och då måste man kolla vad som är rimligt och var det finns plats så vi landar i ett bra beslut för majoriteten i Järfälla.

En namninsamling med över 900 underskrifter har startats med mål att stoppa bygget. Aphram Melki säger att det är en normal reaktion. Deras jobb är att se helheten, men att de självklart ska bemöta kritiken och låta de som skrivit under listan komma till tals i samrådsskedet, vilket öppnas direkt efter sommaren.

‒ Vi lever i en demokrati, vilket gör att vi lyssnar på vad folk säger. Inom rimliga gränser. Det får inte bli så att min privata sakfråga ska gälla för hela Järfälla, säger Aphram Melki. 

Det försvinner många grönområden och blir mer trångbott i området?

‒ Det är klart att vi i Centerpartiet värnar om grönområdena och vill att folk ska ha nära kontakt med dem. Det här med mångfaldsaspekten är jätteviktigt och därför menar jag att den här MKB som kommer ska belysa alla de här sakerna. 

2019 motsatte sig Vänsterpartiet beslutet tillsammans med Socialdemokraterna. Vänsterpartiets gruppledare Bo Leinerdal anser inte att man ska bygga i den delen av Viksjö och tycker att politikerna ska vara varsamma med grönområdena i Järfälla 

‒ Det behöver byggas, vi har stor bostadsbrist. Men då ska vi bygga i kollektivtrafiknära lägen, och det är inte det här området. Det kommer innebära fler bilar och innebära att grönområdena tas i anspråk. På så sätt är det ett dåligt valt område att bygga på, säger Bo Leinerdal. 

Vänsterpartiets gruppledare Bo Leinerdal. Pressbild

Vad anser ni borde göras med kraftledningsstråket? 

‒ För framtiden måste vi bygga klimatsmart och nära kollektivtrafiken så att folk nödvändigtvis inte behöver ha bil, utan man ska lätt kunna ta sig till pendeltåg. Och då finns det andra områden som ligger bättre till som vi menar att man ska undersöka. Vi har angett som exempel ett område i Kallhäll där kraftledningsstråket går borta vid Polhem. 

Som jag förstår det så är många boende i området upprörda kring det här? 

‒ Ja, dem bör man ju lyssna på. Det som är illa, det är att man redan har markanvisat till bolag i området, det har ju förespeglat byggföretag att det ska bli här då. Men vi hoppas att det här ska kunna stoppas. Och det gör man genom den här samrådsförfarandet. Att den opinion som finns nu säger ifrån helt enkelt, säger Bo Leinerdal. 

Läs vad de boende i Hummelmora har att säga här.

Olle Strandberg 

olle.strandberg@jakobsbergsfolkhogskola.se