NyheterSamhälleSenaste

Boende i Hummelmora: ”Vi vill ha en dialog”

De planerade byggnationerna i det gamla kraftledningsstråket i Viksjö har skapat oro och upprördhet bland många boende i området. Två av dem är Ritva Rissanen och Pernilla Forsgren.

Kraftledningen som en gång låg ovan jord har sedan 2019 legat nedgrävd i jorden, till en kostnad av nästan 200 miljoner. I och med att marken frigjorts beslutade kommunstyrelsen i november 2019 att det ska byggas bostäder i kraftledningsstråket i Sandvik/Hummelmora. 

Orienteringskarta över de nya tilltänkta bostadsområdena i Viksjö.

I juni 2020 fick fyra bostadsbolag markanvisning och ska nu ta fram en detaljplan och förhandla med kommunen om marköverlåtelse, som Mitt i Järfälla tidigare rapporterat om.

I det planerade bygget ska bland annat en ny bilväg anläggas genom området från Viksjöleden, och stora delar av grönområdena tas bort. Beslutet har väckt stora reaktioner och resulterat i en namninsamling på över 900 påskrifter.

Ritva Rissanen är administratör för Facebook-gruppen ”Stoppa byggplanerna i Viksjö Sandvik/Hummelmora, gamla kraftledningsstråket”. Bland de 772 medlemmarna i gruppen florerar många olika diskussioner där människor är oroliga över bland annat ökade avgaser, trångboddhet och minskad rörlighet för barn och unga. En av medlemmarna är Pernilla Forsgren som bor i området. 

Både Ritva Rissanen och Pernilla Forsgren är väldigt engagerade när de visar runt i det område som kallas C, och visar vart bilvägen ska gå och vart kraftledningsstråket gick för några år sen.

Vy över kraftledningsstråket från område “C” i riktning mot område “A”.

‒ Vi är kritiska. Inte för att det ska undantas byggnation i Viksjö, det är inte det. Kommunen har gått ut och sagt att det ska vara en varsam förtätning men det här är ju en exploatering. Det ska in 150 hus i de tänkta områdena, säger Ritva Rissanen. 

‒ Det här bygget ändrar helt karaktären på området, nu blir det en urban miljö, säger Pernilla Forsgren.

Orosmolnen är många och bristen på kommunikation och transparens från kommunens håll ökar irritationen bland Facebookgruppens medlemmar. 

‒ Det har varit lite svårt att få information. Det är inte alla politiker som svarar på mejl. Ibland får vi svar att det här är arbetsdokument och när det går ut på samråd, då får ni den här informationen, säger Pernilla Forsgren.

Efter sommaren ska ärendet ut på samråd, och då får de boende chansen att ta del av all information och komma med synpunkter. 

‒ När det går ut på samråd har vi bara tre veckor på oss att läsa igenom alla dokument, hinna fundera igenom hur påverkan blir, vad det är för problem som vi ser att kommunen ska vara medvetna om och beakta innan de fattar ett slutgiltigt beslut. Det är en ganska kort tid, säger Pernilla Forsgren. 

Ritva Rissanen fortsätter. 

‒ De kan inte riktigt ge ett fast datum heller. För vi vill ju vara förberedda, oftast läggs samråden endast ut på kommunens hemsida så du måste vara väldigt aktiv för att hitta det. 

En annan stor brännpunkt är effekten det kommer ha för barnen, då den nya bilvägen minskar rörligheten för barn på väg till skolan. 

‒ Det finns ju inga bilvägar inne i området, så härifrån (område C) kan du ta dig hela vägen till centrum utan att korsa en endaste bilväg idag. Vi vill ju ha en dialog med kommunen om det här, det är inte på något vis att vi säger nej och är några rättshaverister utan det är mer att om de ska göra det här behöver de titta på alla aspekter och göra det ordentligt, säger Ritva Rissanen. 

‒ När det väl är byggt så är det ju kört, det går inte att ta tillbaka, säger Pernilla Forsgren.

Läs vad politikerna säger om detta här.

Olle Strandberg 

olle.strandberg@jakobsbergsfolkhogskola.se