NyheterSamhälleSenaste

Bygget av det nya polishuset i Barkarbystaden fortsätter att dröja

Järfälla kommun och Polismyndigheten gick för två år sedan ut med ett avtal för att bygga ett nytt polishus i Barkarbystaden. Men avtalet visade sig vara felaktigt, då lagen om offentlig upphandling (LOU) inte har följts korrekt, uppger Mitt i Stockholm. Därför dröjer öppningen av det nya polishuset. 

Foto: Järfälla kommun

Ett nytt avtal har ännu inte verkställts angående uppbyggnaden av det nya polishuset. Byggnadsprocessen står i dagsläget stilla. Reglerna kring Polismyndighetens upphandlingar är komplexa. Polisen får varken äga eller påverka inflytandet av fastigheten, något som fördröjer öppningen. Enligt Mitt i Stockholm undersöker Polismyndigheten nu kammarrättens dom.

Polishuset i Barkarbystaden skulle ha blivit färdig år 2024. Det skulle ge plats åt 200 poliser och fler lokaler. Något som i skrivande stund verkar dröja. Järfälla i Fokus söker utlåtanden från Polisen.

— Det är tråkigt, vi är i stort behov av det nya polishuset. 

Det försenade bygget påverkar inte polisarbetet men lokalerna är inte ändamålsenliga för verksamheten idag, som den var förr. 

— Det påverkar i det långa loppet vår arbetsmiljö. Vi är trångbodda och bor i slitna lokaler från 60-talet.

Kan ni ge en kommentar om myndighetens agerande gällande avtalet? 

— Nej, det är Polismyndigheten som får svara på det. Det har inte skötts från oss. Bygget är fördröjt och vi får acceptera det, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef för Järfälla och Upplands-Bro.

Andrea Nemeth

andrea.nemeth@jakobsbergsfolkhogskola.se