NyheterPolitikSamhälleSenaste

Ökad satsning på trygghet i Järfälla 


Medborgarna i Järfälla känner sig otrygga på flera offentliga platser. Nu vill polisen ta tillvara på de boendes erfarenheter och öka tryggheten i området.

I torsdags gick polisen i Järfälla/Upplands Bro ut på sin Facebooksida med de utökade löftena till medborgarna som kommer att gälla året ut. Medborgarlöftena är en del av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som görs av polis och kommun. Syftet med medborgarlöften är att ta tillvara på medborgarnas erfarenheter och kunskaper om sitt eget område. Upplevelserna av otrygghet undersöks genom dialog med medborgare, samverkare och medarbetare via trygghetsundersökningar och sociala kanaler. 

Foto: Segen Meles

Arbetet kommer att ske i samverkan med kommunerna för att öka tryggheten på offentliga platser. Bland annat de utrymmen vid stationerna som av medborgare beskrivs som en öppen drogscen, där man är rädd att bli utsatt för brott. Det har även uttryckts oro för trafiksäkerheten utanför skolor. 

Fram till 31 december 2022 kommer polisen  i samverkan med Järfälla kommun fokusera på att öka tryggheten på offentliga platser som torg, stationsområden och centrum. Polis och trygghetsvärdar kommer att finnas på de här platserna för att bland annat stoppa rekrytering av unga till kriminalitet och för att motverka våld. De kommer även att arbeta för att underlätta avhopp från kriminella verksamheter. 

Lokalpolisen och kommunen i Järfälla kommer att påbörja ett utvecklingsarbete för att minska och förebygga grovt och dödligt våld inom kriminella grupperingar.

Annie Tidholm

Annie.tidholm@jakobsbergsfolkhogskola.se