KulturSamhälleSenaste

Författaren Bengt Berg blir först med att få Göran Palm-stipendium!

Jakobsbergs folkhögskola tilldelar författaren Bengt Berg det nyinstiftade Göran Palm-stipendiet på 10 000 kronor. Stipendiet delas ut årligen och ges till en grupp, person eller organisation som arbetar i Göran Palms anda.

Bengt Berg är den första som som får Göran Palm-stipendiet, som i år består av en summa på 10 000 kronor och ett konstnärligt utformat diplom. Bengt Berg är poet, författare, förläggare med mera och så här lyder kommitténs motiveringen:

Bengt Berg ser världen från sin utpost i Vintersagans land. En resenär, en resonör som följer sina stigar i dialog med samtiden och politiken, historien och sina medvandrare

Det är styrelsen på Jakobsbergs folkhögskola som utser stipendiaten på förslag av en Göran Palm-kommitté bestående av representanter från familjen Palm, föreningen Liv i Sverige, Jakobsbergs folkhögskola och Sveriges Författarförbund.

Stipendiet kommer att delas ut på Göran Palm-seminariet lördagen den 21 april klockan 12:00-16:00 i Höga salen på Jakobsbergs folkhögskola. Temat för dagen är Poeten Göran Palm:

  • Professorn och poeten Staffan Söderblom presenterar årets stipendiat och hans förbindelse med Göran Palm.
  • Poeten och kritikern Magnus William-Olsson samtala om Göran Palms tidiga poesi.
  • Aase Berg, poet och kritiker läsa ur Göran Palms unika verk Vintersagan Sverige.

Jakobsbergs folkhögskola initierade stipendiet 2017 och iordningställde samtidigt ett Göran Palmrum med syfte att lyfta fram hans författarskap och gärning. Där finns alla Göran Palms böcker, den litteratur författaren använde i sitt arbete med sina debattböcker och sitt storverk Vintersagan Sverige.

För information och intervjuförfrågningar kontakta:
eva.pettersson@jakobsbergsfolkhogskola.se, 08 – 120 28 188

Lämna ett svar