NyheterSamhälleSenaste

Hemkörd alkohol – vinst eller förlust för Järfällas krögare?

Den 13:e april klubbade fullmäktige i Järfällas socialnämnd igenom förslaget att Järfällas krogar ska få servera alkohol i samband med hemkörning av mat, så kallad microcatering. Frågan är om det kommer ge den effekt som avses.


Wilhelm Eriksson vill rädda krögarnas ekonomi 

Wilhelm Eriksson (SD) som lagt fram förslaget berättar för Järfälla i Fokus att han hoppas detta kan hjälpa krögarna att öka sina intäkter som minskat på grund av pågående pandemi. Om krogarna vill utnyttja den här möjligheten krävs det ett cateringtillstånd. Men det råder delade meningar om huruvida serveringspersonal måste vara på plats hos kunden när alkoholen levereras.


Restaurang Grilliant tveksam till microcatering , Foto: Axel Bridal

Järfälla i Fokus har varit i kontakt med Pierre Sawma, ägare av Grilliant kök och bar, som säger att beslutet troligen inte kommer att hjälpa honom och andra krögare. Eventuell vinst från alkoholförsäljningen skulle inte väga upp för bortfallet som blir när personal måste finnas på plats hos kunderna. 

— Det restaurangägarna önskar sig är försäljning av alkohol vid vanlig hemkörning och inte catering. Så lär det nog aldrig bli för då skulle restaurangerna konkurrera ut Systembolaget. 

Wilhelm Eriksson å sin sida uppger att Sverigedemokraternas bedömning är att personal inte ska behöva vara närvarande.
— I de flesta kommuner där microcatering förekommer tolkas begreppet ”serveringstid” som avslutad då den mat och dryck som körts hem har serverats vid bordet. Det bör därför inte behövas vara personal på plats under själva förtärandet.

Du säger att det bör inte behövas vara personal på plats under själva förtärandet. Är det fullt klarlagt att krögarna kan sätta igång med detta utan risk för att drabbas av böter eller liknande? 

 – Socialdirektören Jenny Wilhelmsson, som är högst ansvarig för socialförvaltningen i Järfälla, har getts i uppdrag att möjliggöra leverans av alkohol i samband med catering samt att revidera riktlinjer och styrdokument. Därför är det upp till socialdirektören att implementera det så som det lagts fram, säger Wilhelm Eriksson.

Jenny Wilhelmsson säger att det är för tidigt att ge några besked i frågan eftersom beslutet togs så sent som i förra veckan. Men arbetet med att verkställa det kommer nu att påbörjas. 


Restaurang Chiliz tror ej på stor efterfrågan hos kunderna, Foto: Axel Bridal

Järfälla i Fokus har även pratat med Golam Khondaker, ägare av den indiska restaurangen Chiliz. 

Han har inte varit medveten om beslutet som fattats men tycker att det låter som en bra idé om de kan erbjuda kunderna alkohol för hemkörning. Han tror dock inte att efterfrågan skulle vara så stor. 

— Tidigare har endast ett fåtal kunder frågat om hemkörning av alkohol men vi har naturligtvis nekat detta. Det är viktigt för oss att hålla oss inom lagens ramar. 

Helena Holgersson 

helena.holgersson@jakobsbergsfolkhogskola.se