Samhälle

Ingen stilla natt på Järfälla kvinnojour

Järfälla kvinnojour håller jourtelefonen öppen hela jullovet. Julen är en särskilt utsatt tid för kvinnor som lever i en våldsam relation, berättar kuratorn Susy Svensson.

Susy Svensson, en av fyra heltidsanställda på Järfälla kvinnojour, säger att julen är extra svår för kvinnor i relationer med våldsutövare. 
– Alla ska plötsligt vara tillsammans under flera dagar och våldet tenderar att eskalera. Annars kan ungarna gå till skolan och kvinnan till jobbet och få en paus där.

Järfälla kvinnojour har ett skyddat boende med plats för fyra familjer och i år firar minst en familj jul på boendet.
– Julen är en laddad högtid, hela samhället står lite still. Men vi ser till att någon av de 20 ideella jourkvinnorna hälsar på i boendet varje dag och att en jourkvinna är tomte. Även om det är en tung tid så är det kanske den första lugna julen familjen haft på länge, säger Susy.

Kvinnojouren har även kontakt med en stor grupp kvinnor som antingen är på väg att lämna eller som precis har lämnat sin partner.
– De går ett 20-veckorsprogram och får stöd ur varandras erfarenheter. I våra grupper lär vi ut saker som att de inte ska hota med att lämna sin partner, utan bara gå, vikten av att ha en extratelefon, pengar och kläder undangömda hos en kompis.

Susys råd till den som känner någon som lever i en våldsam relation är att fortsätta finnas kvar för den personen och att vara ett stöd även om det ser ut som att kvinnan blundar för situationen.
– Det är inte lätt att lämna, men en dag gör hon kanske det. Tänk på att jourtelefonen även finns till för den som är anhörig. 

Susy är på mycket gott humör dagen till ära eftersom kvinnojouren fått besked om att kommunens stöd till kvinnojourerna närmast kommer att fördubblas nästa år – till 1 350 000 kronor.
– Det är välbehövligt och fantastiskt. Bra att de tar vår verksamhet på allvar och förstår att de måste höja föreningsbidraget efter fem år. Vi har haft jättemycket att göra detta år. I takt med att vi jobbat med att nå ut till kommuninvånarna är det allt fler som söker vår hjälp.

Susy Svensson heter egentligen något annat och vill vara anonym av säkerhetsskäl.

Hit kan du vända dig om du blir utsatt för våld
Järfälla Kvinnojour
Telefon: 08-580 269 00

IKRR – Kvinnojouren Nina
Telefon: 070-717 85 77

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Socialtjänsten i Järfälla
Telefon: 08-580 285 00, välj tonval 2 (Socialtjänst)

Socialjouren Nordväst
Telefon: 010-444 05

Polisen i Norrort
Telefon: 114 14 

Text och foto:
Sara Rooth
sara.rooth@jakobsbergsfolkhogskola.se

 

Lämna ett svar