hälsaKulturSamhälleSenaste

Initiativet som kan minska ensamheten hos män

Ofrivillig ensamhet har länge varit ett hot mot folkhälsan, inte minst bland äldre män. Seniorträffen Barkarby vill motverka detta genom att bjuda in till Gubbsnack. Initiativet som startade i januari med tio träffar, har nu vårpremiär i maj med nya seniorträffar. 

Korsord, boule och rullatorparkour är bara några av de aktiviteter som har anordnats av Seniorträffen Barkarby. Alla är välkomna, kvinnor och män. Däremot är de flesta som kommer på träffarna kvinnor och därför vill de nu nå ut till fler män. 

Ingrid Larsen arbetar som aktivitetssamordnare på Seniorträffen Barkarby och är initiativtagare för Gubbsnack. Idén växte fram ur ett projekt som heter Hjärnkoll, ett riksförbund som satsar på att förbättra och uppmuntra till god psykisk hälsa, samt uppmuntra män att prata om sina känslor. 

– Vårt främsta syfte med seniorträffarna är att bryta ensamhet, säger Ingrid.

En tidigare deltagare från Gubbsnack är Lennart Halén, 86. Han uppskattade seniorträffarna och samtalen om livet, erfarenheter, intresse och bilar. Han berättar också att han tidigare bodde i ett fint hus tillsammans med sin hustru. Efter hustruns bortgång flyttade han till en lägenhet. 

– Jag är inte van att bo i lägenhet, men man måste bo någonstans, säger Lennart. 

Men för att minska risken för tristess och ensamhet är det bra att vara aktiv. Gå på promenader och träna på gym, menar han. 

– Det är tack vare Ingrid, hon är en klippa. 

Dan Olsson arbetar som volontär och har medverkat från första början av Gubbsnack. Han berättar att initiativet blev väldigt uppskattat av männen. Den första träffen ägde rum i januari. 

– Det skulle blivit 6 träffar men blev tio. Och det hade kunnat bli fler, säger Dan. 

Han berättar att de första gångerna var lite trevande, men allteftersom de lärde känna varandra började männen dela med sig av sina livserfarenheter och ställa följdfrågor. 

Varför är seniorträffarna så viktiga? 

– När vi män blir gamla och alla runt omkring oss går bort, då tycker man att det är pest. Självmorden bland äldre män är fler än hos kvinnor. Det är en av orsakerna till varför träffarna är så viktiga, säger han. 

Den andra maj drar initiativet igång igen. Den här gången blir det ingen åldersgräns, alla seniorer är välkomna. Man behöver inte registrera sig och aktiviteterna är kostnadsfria. 

Andrea Nemeth

andrea.nemeth@jakobsbergsfolkhogskola.se