FamiljMiljöOkategoriseradeSamhälle

Järfällas 25 bästa utflyktstips

Ut och njut av Järfällas natur! Det är uppmaningen från kommunen till invånarna. Nu har det tagits fram en guide över kommunens naturområden. Den är gratis och finns tillgänglig på Kommunhuset, servicecentret och utställd vid informationstavlorna i kommunens naturreservat.

Guiden som Järfälla kommun har tagit fram innehåller 25 utflyktstips i olika kategorier. Platserna kan vara en vandringsled, en historisk plats eller var du får se en fin solnedgång. Information om vilka fåglar eller djurarter som kan finnas på platsen finns också. Guiden är framtagen av avdelningarna  bygg- och miljöförvaltningen och kommunikationsavdelningen på Järfälla kommun i samarbete med Ekologigruppen. Tipsen är anpassade efter året runt-aktiviteter och innehåller både badplatser, skogspromenader och skidåkning. Tips nummer 10 är Görvälnsbadet och här får läsaren reda på hur den lättast tar sig dit, vad det finns för faciliteter och att besökaren kan hålla utkik efter bäver. På tips 17 finns gravfältet Fruns backe där runstenar och gamla föremål står till allmän beskådning. Alla kan hitta sin favoritplats, skriver Järfälla kommun i förordet till guiden.

Text: Caroline Bondhus Lindgren


Utsikt över Mälaren vid Görvelns slott som också är tips nummer åtta i guiden.
Foto: Linda Bjerkevall

Lämna ett svar