NyheterSamhälleSenaste

Järfällas härbärge håller corona utanför dörren

För människor i hemlöshet är det svårt att isolera sig om de blir sjuka i covid-19. På akut- och stödboendet Kvarntorpet i Järfälla har ingen insjuknat, men fortfarande saknas sovplatser till de hemlösa. 

Kvarntorpet är Järfällas enda akut- och stödboende för hemlösa. Här finns sex platser på akutboendet och tio platser på stödboendet som är ett långtidsboende. Genom överenskommelse med kommunen kan utsatta personer få sova en natt eller bo under längre tid.

Under rådande pandemi har nya rutiner införts på Kvarntorpet. Maten förtärs inne på rummet, munskydd bärs vid symptom och gemensamma utrymmen undviks. Detta har bidragit till att ingen av vare sig personal eller boende har smittats.

 – Vi har klarat oss väldigt bra, det trodde jag inte att vi skulle göra när pandemin först bröt ut, säger Anne Mackey, enhetschef på Kvarntorpet.

För två år sedan rapporterade Järfälla i fokus om den stora bristen på sovplatser för hemlösa i  Järfälla kommun. Det är ett problem som kvarstår. Enhetschef Anne Mackey bekräftar att det fortfarande finns många fler hemlösa i kommunen än det finns sovplatser.

Anne Mackey har arbetat i över 20 år med utsatta personer. Hon tycker sig se att samhället förändras och det blir svårare att leva som hemlös.

 – Parkbänkarna görs obekväma och det sätts upp galler framför värmefläktar. 

Bristen på sovplatser är fortfarande ett faktum, men något som det inte kommer råda brist på kring jul är mat och bullar, tror Anne Mackey.

 – Folk är väldigt villiga att skänka bort saker kring jul, det är fint. Men ibland kan jag önska att folk tänkte på att behovet av stöd finns året om, inte bara kring jul.

Vanja Lamm
vanja.lamm@jakobsbergsfolkhogskola.se