NyheterOkategoriseradePolitikSamhälleSenaste

Moderat sågar S hantering av moskén i Jakobsberg

Kritiken mot Imam Ali Islamic Center i Jakobsberg har stått som spön i backen det senaste året. Nu riktar den tidigare ordförande i Järfällas kommunstyrelse Emma Feldman (M) kritik mot Socialdemokraternas hantering av ärendet.  

– Handlingsfattigt och naivt, säger hon till Järfälla i Fokus. 

DETTA HAR HÄNT MED IMAM ALI ISLAMIC CENTER: 

11 maj 2022

I ett avsnitt av Uppdrag Granskning framkommer det att imamer från moskén gått med på att förrätta ”njutningsäktenskap”, det vill säga ett kortvarigt äktenskap som kvinnan går in i mot betalning. Med syfte att ha sexuellt umgänge utan att det döms som haram. Efter avsnittet la Järfälla kommun ner allt samarbete med moskén. 

10 november 2022

En namninsamling sätts i gång för att stänga ner moskén. Skälet är påstådda kopplingar till Iranregimen. De första fem dagarna skriver över 4000 personer under. En av signaturerna kommer från Ardalan Shekarabi, tidigare civilminister för Socialdemokraterna. 

13 februari 2023 

Expressen avslöjar att moskén på sin hemsida fastslår att en kvinna behöver en förmyndares godkännande för att gifta sig. Efter det skrivs stycket på hemsidan om, till att kvinnan får fatta beslutet själv.

– Beslutet handlade i praktiken om att företrädare för moskén satt med i civilsamverkansrådet i Järfälla, där de omedelbart fick avgå. Det har inte funnits några finansiella stöd mellan kommunen och moskén, säger Emma Feldman. 

Efter maktskiftet i kommunen har vidare kritik riktats mot moskén i Jakobsberg. Diskussionen om moskéns uppehälle kom upp på den politiska agendan igen, efter att Jonathan Fritzdorf (SD)  i februari ställde en fråga, en interpellation, till nuvarande KSO Eva Ullberg (S).  Frågan löd om kommunstyrelsen kan garantera att beslutet om att Järfälla kommun inte kommer ha någon samverkan med Imam Ali Islamic Center fortlöper. Detta efter anklagelser om moskéns samröre med iranska regimen, samt ett uttalande från Säpo om att personer i Sverige har samlat in uppgifter på exiliranier via moskéer, på uppdrag av den iranska regimen . 

På det svarade Eva Ullberg att beslutet om att avsluta samarbetet med moskén låg till grund av Uppdrag Gransknings avsnitt och att anklagelserna om eventuellt samröre med iranska regimen förblir obekräftade. “Som kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommer jag inte agera i förhållande till obekräftade uppgifter.” skriver Eva Ullberg (02-20-23) i svar på interpellationen. 

Emma Feldman anser att Ullbergs svar är vagt. 

– Jag tycker att Eva Ullbergs svar och hur hennes styre har behandlat vidare kritiken är handlingsfattigt och naivt. 

 – Det här är en “no brainer” för mig – Järfälla ska inte ha något samröre med moskén.

Vad är det för typ av samröre du syftar på?

– Jag hoppas verkligen att de står fast vid beslutet att inte samarbeta med moskén och att Socialdemokraterna i Järfälla visar avståndet på ett tydligare sätt. Det är beklagligt att så många politiker har behövt lyfta frågan och att det ens blivit en debatt i kommunen. 

Vad hade du gjort annorlunda i praktiken?  

– Det kan jag inte svara på, utan det är upp till Eva Ullberg och hennes styre att utifrån den budget de lagt arbeta med dessa frågor. 

Idag finns det inget lag som stödjer kommuner att stänga ner en verksamhet som ett trossamfund eller ett privat företag. Det är Emma Feldman tydlig med att poängtera, däremot hänvisar hon till det engagemang som drivits på riksdagsnivå och säger att Socialdemokraterna i Järfälla hade kunnat ställa sig bakom den namninsamling som drivits under hösten 2022. Där bland annat tidigare civilminister Ardalan Shekarabi (S).

– Socialdemokraterna har också stora möjligheter att på nationell nivå lyfta frågan, inte minst via riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi som varit väldigt tydlig i sitt ställningstagande mot moskén, säger Emma Feldman.   

Eva Ullberg väljer att kommentera kritiken via mejl och meddelar att Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda frågan om ett centrum mot hedersvåld och våld i nära relationer. Och att de nu utvecklar en handlingsplan för att stärka och utveckla arbetet för ökad trygghet. Men säger samtidigt att det inte är en direkt konsekvens av skandalerna kring moskén i Jakobsberg. 

Foto:

  1. Emma Feldman (M) bild: Järfälla kommun 
  2. Imam Ali Islamic Center bild: www.imamalicenter.se 

Alva Jakobsson

alva.jakobsson@jakobsbergsfolkhogskola.se