NyheterSamhälle

Nu hotas Posthuset av rivning

Förra året firade Posthuset i Jakobsberg 50 års-jubileum. Nu planerar kommunen att riva en del av byggnaden i ett försök att öka tryggheten i centrum. Nattklubben Riddar Jakob är en av de lokaler som hotas.

I somras fick Järfällahus i uppdrag av kommunen att göra en utredning gällande rivning av hela Posthusets låga del. Nu går istället kommunen vidare med “Alternativ 2”, vilket skulle innebära att bara vissa delar av låghuset rivs. Om förslaget går igenom kommer taket, och delar av Riddarplatsen 1 och 3 att omvandlas till torgyta. Järfällahus har fått i uppdrag att återkomma med en detaljerad plan senast i mars 2022. 

Det förslag som nu utreds vidare skulle påverka två hyresgäster. Bland annat nattklubben Riddar Jakob, som har huserat i Posthusets låga del sedan 70-talet. 

Den planerade rivningen är en del av kommunens nya detaljplan för Jakobsbergs centrum, som bland annat inbegriper ett nybyggt medborgar- och kommunhus. 2019 lyfte kommunstyrelsen den upplevda tryggheten som ett av argumenten för en modernisering av Jakobsbergs centrum. 

En rivning av hela Posthusets låga del skulle innebära en kostnad på mer än 50 miljoner kronor. Notan för “Alternativ 2” väntas bli lägre, men någon exakt prognos finns ännu inte. 

Adam Daver

adam.daver@jakobsbergsfolkhogskola.se