NyheterSamhälleSenaste

Stenåldersyxa hittad – “Mycket ovanligt”

Jakobsbergsbon Rita Werner gjorde en fascinerande upptäckt när hon var ute och rastade sin hund. På en åker fastnade hennes blick på någonting som stack ut. Inte sedan 1940-talet har ett liknande fynd gjorts. 

Stenåldersyxan hittades i området Tånglöt i Jakobsberg. Ett område där Rita Werner både före och efter har rastat sin hund, men då aldrig hittat någonting liknande. 

Platsen där yxan hittades. Foto: Rita Werner.

– Jag har aldrig hittat någonting annat. Man måste vara mer kunnig för att veta vad man ska leta efter. Men det är spännande att gå och fundera på hur de levde och vad som kan ha hänt när de tappade yxan, säger Rita Werner.  

Teorin från kommunen är att fyndet gjorts möjligt för att åkern, där yxan blivit hittad, hade blivit plöjd och att den då hade kommit upp till ytan. 

– Det var som att den låg där och tittade på mig, och jag tittade tillbaka. Nu kan man kalla mig för stenyxa-kvinnan, konstaterar Rita Werner. 

Rita Werner har sedan dess återvänt till platsen vid flera tillfällen i hopp om att göra nya fynd men då utan framgång. Att hitta den här sortens föremål, från den här tidsåldern, är nämligen mycket ovanligt. 

Ingrid Kennerstedt Bornhall, kultursekreterare och kommunantikvarie i Järfälla kommun, var den som tog emot uppgifterna om fyndet. Hon säger att det är svårt att säga exakt hur gammal yxan är, men att man kan göra kvalificerade gissningar. 

– Det är svårt att datera exakt, men det är förmodligen sena stenåldern. Någonstans mellan 1800-2000 f kr, säger Ingrid Kennerstedt Bornhall.

Tidsbedömningen görs genom att jämföra med andra arkeologiska fynd som gjorts vid andra platser. 

– Jag har jobbat med det här sedan 1986 och det här är den första yxan från den här perioden som har hittats under min tid. Mig veterligen har man inte hittat något liknande sedan 40-talet. Så det är ett mycket ovanligt fynd. säger Ingrid Kennerstedt Bornhall. 

Under tidsperioden som yxan tros komma ifrån så hade människor precis börjat skapa permanenta boplatser. Ingrid Kennerstedt Bornhall berättar att det därför är svårt att säga om yxan tyder på att människor under stenåldern var bofasta i Jakobsberg. 

– Sannolikt bodde det människor här, men det är svårt att svara på om det rörde sig om några månader eller någonting mer permanent.  

För att få fram mer information om området krävs det en arkeologisk utgrävning. Ingrid Kennerstedt Bornhall berättar att det görs efter beslut från Länsstyrelsen, exempelvis vid händelse av nybyggnationer. Platsen där yxan hittades är dock en del av ett naturreservat så ingenting tyder på att en sådan utgrävning är aktuell. 

– Det gör att fynd av detta slag är väldigt tillfälliga och slumpmässiga. Men det är otroligt roligt när det sker. 

Foto: Rita Werner. Den cirka 11 cm långa yxan.

Marve Ahlner

marve.ristrand@jakobsbergsfolkhogskola.se