NyheterSamhälle

Snart byggstart för nya kafferosteriet

I sommar tas de första spadtagen för Arvid Nordquists nya kafferosteri i Jakobsberg. Projektet beräknas vara klart 2025 och ska öka kommunens konkurrenskraft när ett företag med över 200 anställda hamnar i Järfälla.

Just nu är det fortfarande bara uppgrävd mark och trädrester som skymtar bakom de byggstängsel som omringar tomten mellan Enköpingsvägen och E18. Och så har det sett ut sedan markarbetena satte igång i början på året. Men i sommar sätter det riktiga byggarbetet igång och det beräknas vara klart 2025.

Fem år har hunnit gå sedan kaffetillverkaren Arvid Nordquist började planera för ett nytt och större rosteri. Redan 2017 letade företaget efter en ny ort att omlokalisera till. Lokalerna vid Solna Business Park i Sundbyberg hade blivit för små och hyreskontraktet kunde bara förlängas till senast 2027. Samtidigt ville de stanna i Stockholmsområdet och valet föll till slut på Jakobsberg. 

Peter Dannqvist är logistikansvarig på Arvid Nordquist och i ett pressmeddelande från Järfälla kommun tidigare i år uttalar han sig om varför det blev just Jakobsberg.

– Placeringen utmed E18 är en stor fördel för våra in- och uttransporter och det geografiska läget i Jakobsberg förenar möjligheten till en industrietablering med goda kommunikationer för alla våra medarbetare.

Jakobsberg ska, tillsammans med Barkarby, utvecklas som en regional stadskärna i enlighet med Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS). Det innebär att kommunen behöver öka konkurrenskraften genom att locka till sig företag med många anställda som nyttjar lokal service och eventuellt bosätter sig i området.

– En förutsättning för att Arvid Nordquist kan komma hit är att det rör sig om så pass många arbetsplatser, säger Linda Karlsson, delprojektledare och exploateringsingenjör på Järfälla kommun.

Hon tillägger att om det bara hade rört sig om en mindre fabrik med färre anställda hade företaget troligtvis inte fått upprätta nya lokaler i kommunen.

Med flytten av hela verksamheten och de drygt 200 anställda kan Arvid Nordquist bli en av kommunens större privata arbetsgivare.


Kort om Arvid Nordquist bagrund
2017 – Kaffetillverkaren Arvid Nordquist meddelar att man utreder en framtida flytt av hela verksamheten i Sundbyberg.

2018 – Järfälla kommun tecknar ett markanvisningsavtal med hyresvärden Sagax om att de ska få köpa mark för att bygga det nya rosteriet och kontor i Jakobsberg.

2021 – Kommunfullmäktige antar detaljplanen för projektet.

2022 – Under sommaren tas de första spadtagen i byggarbetet.

2025 – Verksamheten beräknas vara igång i de nya lokalerna.

Källa: Järfälla kommun

John Pira

john.pira@jakobsbergsfolkhogskola.se