NyheterSamhälleSenaste

Järfällas vaccintäckning i botten

Bara var tredje 65-plussare i kommunen har fått covid-19-vaccinets tredje dos. Det gör att Järfälla ligger i botten av statistiken i region Stockholm. Bara Nynäshamns kommun har sämre vaccinationstäckning.

Den 27 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera en tredje påfyllnadsdos av vaccinet mot covid-19 för alla som är 65 år eller äldre. 

En dryg månad senare har bara var tredje kommuninvånare i gruppen vaccinerats med en tredje dos. Något som gör att kommunen ligger en bra bit efter de som toppar statistiken, Nykvarn och Österåker. Där har fler än hälften av 65-plussarna fullvaccinerats. 

– I och med att vaccinet är relativt nytt så har det inte varit helt klarlagt hur länge det upprätthåller skyddet. Det har visat sig att skyddet sjunker efter ungefär 5-6 månader. Därför behöver man en extra dos. Så kommer det nog vara ett tag framöver, att vi behöver ta vaccinet med några månaders mellanrum, säger Judith Berntsson, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Järfälla.

MAS är en lagstadgad position inom kommunen, och har en ledningsfunktion för all kommunal sjukvård. En stor del av yrket handlar om att besvara frågor från såväl medborgare som kommunanställda. Under pandemin har Judith Berntsson och hennes kollega fått många frågor om just smittspridning och vaccinering.

Vaccinationsgraden är jämförelsevis låg bland kommunens 65-plussare. Foto: Adam Daver

– Jag har fått många frågor om corona under hela pandemin, om hur vaccinationerna går till och om hur man bär sig åt för att boka tid för vaccination. Jag hänvisar i första hand till regionen, som ansvarar för sjukvård och vaccinering.

Enligt Kristdemokraternas Lennart Nilsson, ordförande i kommunens äldrenämnd, är det region Stockholm som bär ansvaret för Järfällas relativt låga vaccinationstäckning.

– Jag upplever att de norra kommunerna har varit nedprioritrerade av regionen, men det verkar vara på väg att förbättras. Vi har legat på regionen om att bli bättre på att nå ut. Särskilt på andra språk än svenska. Vaccinbussarna har nog varit i Järfälla fler gånger än i många andra kommuner, säger Lennart Nilsson.

Judith Berntsson menar att det kan finnas flera orsaker till att vaccinationstäckningen bland 65-plussare är jämförelsevis låg i kommunen. 

– Kommunikation och informationsspridning kan vara en orsak. Tillgänglighet och resurserna på vårdcentralerna är en annan. Det är till exempel ett problem att färdtjänsten bara kan köra de äldre till vårdcentraler och vaccinationsmottagningar några få timmar om dagen. Dessutom har vi byggt upp en vårdskuld i regionen som ställer till det. Det är helt enkelt inte så lätt att få till allting, säger Judith Berntsson.

Ett annat skäl till den låga vaccinationstäckningen kan vara vaccinskepsis. En inställning som Judith Berntsson har mött i yrket.

– Den attityden finns i alla olika möjliga grupper. Bland de äldre som väljer att inte vaccinera sig kan det handla om att man är så pass gammal att man känner att det helt enkelt inte spelar någon roll.

Region Stockholm började erbjuda en tredje vaccindos i slutet av september, ett beslut som då i första hand riktade sig mot boende vid äldreboenden och för de över 80 år. Även i den kategorin halkar Järfälla efter jämfört med andra kommuner i regionen, med 51% täckning. I de kommuner med störst andel vaccinerade ligger samma siffra på mellan 65-70%.

Se här när vaccinbussen besöker Jakobsberg.

Adam Daver

adam.daver@jakobsbergsfolkhogskola.se