NyheterPolitikSamhälleSenaste

JF möter KD: “Vi vill göra Järfälla till Sveriges seniorvänligaste kommun”

Lokalproducerad el, kulturcheckar till barnen och brottsförebyggande arbete. Järfälla i Fokus pratar inför valet med ledande kommunpolitiker och först ut är Kristdemokraterna.

Den 11 september är det återigen val i Sverige. Järfälla i Fokus pratar därför med kommunens frontfigurer för respektive parti. Vi tar reda på vilka frågor de vill jobba med under nästa mandatperiod och vad de tycker om väljarnas viktigaste ämnen. Först ut är Kristdemokraternas Lennart Nilsson, kommunalråd och ordförande i Äldrenämnden. 

Styrelsen för Äldrenämnden. Lena Pramer (M) 1:e vice ordförande, Lennart Nilsson (KD) ordförande, Bengt Harju (S) 2:e vice ordförande. Foto: Järfälla kommun

Vilka är de viktigaste frågorna för Kristdemokraterna i Järfälla kommun? 

–Äldrefrågan är jätteviktig, och ungdomsfrågan i och med att vi har gängbildning.

Hur har ni jobbat med dessa frågor hittills?

– I ungdomsfrågan har vi varit drivande i initiativet för en fritidscheck till alla ungdomar. Varje barn får en check på 800 kronor som kan gå till en idrottsförening. Ungefär 25 procent av de som använt checken har sagt att de inte hade utfört en fritidsaktivitet annars. Det har en integrerande effekt med, många hade inte haft råd utan checken. 

– Inom äldrevården har vi försökt använda oss av de statliga medel som finns på ett bra sätt. I höstas startade vi en utbildning för äldreboende-chefer för att förbättra ledningen. Vi har också jobbat med att utbilda undersköterskor och skapat heltidstjänster för att göra jobb inom hemtjänsten mer attraktiva.

Hur vill ni fortsätta jobba med dessa frågor under kommande mandatperiod?

– I sista kommunfullmäktige innan sommaren ska vi ta upp den plan vi har tagit fram som ska göra Järfälla till Sveriges seniorvänligaste kommun. 

– Vi har snart klart en strategi för elektrifiering som innebär att vi ska sluta använda fossila bränslen. Vi ska ha elbilar, solceller på taken så att vi producerar elen lokalt och batterier i källaren på husen. Syftet är att vi ska ha en billig och ren energikälla.

– Vi vill också, utöver fritidschecken införa en kulturcheck. Kulturchecken ska ge möjligheten att få en utbildning i exempelvis instrument. Vi vill bygga ut kulturskolan. Den kommunala kulturskolan är jätteviktig, men vi vill ha in fler privata aktörer så att utbudet breddas för barnen.

Vad hoppas ni på för resultat inför valet 2022?

– Det har legat mellan 4 och 6 mandat genom åren. Nu när vi har en så fantastisk partiledare så vi tror och hoppas att det kommer öka till det här valet. 

Hur ser stödet för Kristdemokraterna ut i kommunen?

– Det känns som att det finns ett större intresse för Kristdemokraterna lokalt med fler medlemmar både för att vår partiledare är bra, men också för att de känner att vi har gjort ett bra arbete. 


Enligt en undersökning av Novus från mars är de viktigaste frågorna för de svenska väljarna sjukvård, lag och ordning samt invandring och integration.

Vad vill Kristdemokraterna göra för sjukvården i Järfälla?

– Kommunen har bara ansvar för sjukvård upp till sjuksyster-nivå, så då handlar det om vårt jobb inom äldrevården. 

Hur vill ni jobba för att göra Järfälla tryggare?

– Det är kommunen som har hand om unga redan från förskoleålder. Tittar man på brottsutredningar och går tillbaka ser man ofta att det tidigt fanns problem, men att ingen gjorde något. Så kan det inte vara. Vi vill jobba med den förebyggande insatsen. Sen måste självklart skolan bli bättre. Vi behöver ha kuratorer och personal som tidigt varnar när ett barn exempelvis inte går till skolan. Det är dom här insatserna som gör att man inte väljer att bli gängkriminell. Vi vill också ha fler poliser.

Hur vill ni jobba med invandring och integration?

– Vi har haft ett bra mottagande av flyktingar från Ukraina. Vi har tagit emot runt 100 personer i Järfälla. Men integration måste man självklart göra mer för. Fritidschecken spelar stor roll här. Det finns ingen bättre integration än när barn med en annan bakgrund kommer in i exempelvis ett fotbollslag. En fungerande skola och jobb är två andra faktorer. 

Vad vill ni i Kristdemokraterna att Järfällaborna ska veta om er inför valet?

– Vi Allianspartier har inrättat ett innovationsutskott som tillsammans med förvaltningarna ska jobba med utvecklingen av nya smarta lösningar. Exempelvis för att de kommunala tjänsterna ska bli mer lättillgängliga, billigare och bättre fungerande för Järfällaborna.

JF möter är en intervjuserie där vi har intervjuat Järfällas lokalpolitiker.
Vi har träffat alla partier som sitter i Järfällas kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna som vi har sökt utan framgång. 

Lou Mikko

lou.mikko@jakobsbergsfolkhogskola.se