MiljöNyheterSamhälleTräning och hälsa

Missa inte din chans att påverka miljön i Järfälla

Skateboard-ramp, cykelväg eller ny belysning. Vad hade du helst velat ha? Nu har du chansen att få din dröm uppfylld då Järfälla Kommun tar emot förslag på hur de kan främja en mer aktiv miljö.

Fram till den 8 maj tar Järfälla Kommun emot förslag på hur de kan förbättra den aktiva miljön i Barkarby/Skälby. På kommunens hemsida kan personer som bor i eller har annan koppling till området skicka in sina idéer på hur Järfälla ska få en hälsofrämjande miljö. 

Projektet har en sammanlagd budget på 500 000 kronor som fördelas på två förslag. Mellan den 23 maj och 5 juni kommer invånarna sedan kunna rösta på de inkomna förslagen som uppfyller Järfälla Kommuns kriterier. 

Den 28 april kommer kommunen också hålla ett dialogmöte med invånarna i Barkarby/Skälby för att diskutera områdets problem kring fysisk aktivitet, och det kommer även då finnas möjlighet att ge förslag på förbättringar.

Clara Nyblom Hardie

clara.hardie@jakobsbergsfolkhogskola.se