FeatureSamhälleSenaste

Nya tider för pendeltågen väcker oro

I vintermörkret ser många resenärer fram emot att pendeltågen ska börja gå var sjunde minut till Jakobsberg under rusningstrafiken. Personal ombord på tågen vittnar om en splittrad bild där förändringarna i tidtabellen riskerar att leda till stress.

Under söndagen väcks det liv i de nya tidtabellerna för pendeltågen. Detta innebär att pendeltrafiken kommer att gå var femtonde minut samt var sjunde minut under rusningstid. Bolaget MTR som har kört pendeltrafiken i ett års tid menar att förändringarna kommer att göra byte mellan buss, tunnelbana och pendeltåg bekvämare för resenärer.
Några som oroar sig över de nya tabellerna är tågförarna som berättar om en arbetsplats där personalbrist och ett fullspäckat schema riskerar att påverka trafiken.

Press att köra fort
En tunnelbaneförare med tio års yrkeserfarenhet har bett om att få vara anonym.
– Det finns en press att köra snabbare vilket är ett tydligt fokus MTR har. Samtidigt värnar de om trafiksäkerheten, men om man kör stressad riskerar det att gå ut över säkerheten, säger föraren.
Efter att MTR tog över tunnelbanan år 2009 har fler resenärer varit nöjda med tiderna och vittnar om färre förseningar. Dock har bolaget mött kritik från SEKO, Service och Kommunikationsfacket, som menar att bolaget har alldeles för tighta arbetsscheman.

Personalen måste trivas
Även om det är MTR som kör trafiken är det SL:s beslut att ändra på tidtabellerna.
– Stockholm står ständigt för utveckling och det vill vi på SL också göra. Tågen kommer gå fortare och det är en positiv utveckling. Vi gör allt vi kan för att personalen ska trivas och därför fokuserar vi på att utveckla vår utbildning för förarna, säger SL:s kundcenter.
Den anonyma tunnelbaneföraren väljer att lägga sitt fokus på att inte stressa upp sig. I grund och botten trivs denne på sitt jobb tillsammans med kollegorna. Att göra sitt yttersta står alltid i fokus och som förare får man göra sitt bästa genom att att köra fort.
– Det är tråkigt att kollegor blir stressade. Den typen av problem måste förhandlas, säger föraren.

Raffaella Lindström

Lämna ett svar