NyheterSamhälleSenaste

Så blir höstterminen 2020 på Jakobsbergs folkhögskola

Rektor Ola Larsson svarar på frågor kring hur utbildningarna fortsätter på Jakobsbergs folkhögskola och vad deltagare kan förvänta sig när höstterminen 2020 startar – efter att alla skolans utbildningar blev digitala distansutbildningar på grund av Covid-19 tidigare i våras.


Ola Larsson, rektor på Jakobsbergs folkhögskola. Foto: Bengt Jönsson.

Flera universitet och högskolor förbereder sig att fortsätta med distansundervisning i höst. Hur kommer det att se ut på Jakobsbergs folkhögskola?

Vårt huvudspår är starta skolan som vi alltid har gjort – fysiskt. Men vi vet inte hur det blir förrän i augusti. Vi följer utvecklingen dag för dag och anpassar oss efter rekommendationerna. Folkbildningsrådet som vi följer efter, har gett rekommendationen att folkhögskolor ska uppmärksamma Folkhälsomyndigheten. De har också sagt att vi i grunden får själva bestämma hur vi gör.

Hur resonerar du kring beslutet att satsa på fysisk undervisning i höst?

Det finns just nu en avmattning i smittläget i Stockholm och det finns förhoppning att det kommer att bromsa av i sommar. Men det är inte helt säkert att problemet löses till hösten – eller till nästa vår. Vi får lära oss att leva med ovissheten. Vi har varit i en period av mycket rädsla, oro och osäkerhet och det kommer ta tid att normalisera vår tillvaro. Vi siktar att fortsätta undervisningen på plats med vissa reservationer.

Hur kommer ni att anpassa undervisningen?

Vi kommer att jobba klassvis. Vi kommer inte att träffas i höga salen under hösten för stora samlingar. Vi kommer tänka annorlunda kring lunchen, men vi har inte ännu bestämt exakt hur. Det kan innebära matlådor. Vi kommer inte ha Britas kafé i Höga salen, det kommer sannolikt fortsätta online. Vi kommer se över scheman med klassrummen så att inte för många samlas på samma plats samtidigt.  

Hur känner du själv kring beslutet?

Jag tror att det kommer gå bra. Vi är ute i god tid med att hitta lösningar. Vi var inte sugna på distansutbildning, men vi har lärt oss mycket som vi kan ta med oss i framtiden. På samma sätt kommer vi att lära oss en hel del under hösten. Jag vet att vi kommer kunna genomföra det som är viktigast för Jakobsbergs folkhögskola – en stark gemenskap bland deltagarna och lärarna som knyter deltagarna till platsen och sammanhanget i Jakobsberg.

Hur förbereder ni er för hösten?

Vi gör upp scheman och bestämmer vem som ansvarar för vad. Vi planerar för olika scenarion. Fysisk undervisning innebär att vi måste titta på hur vi använder våra lokaler på ett bättre sätt och schemalägger lektioner. Vi jobbar just nu med antagningsarbete som vanligt. Distansundervisning skulle också fungera, men det blir mycket bättre om vi kan ha en fysisk utbildning. Det är mera upp till lärarna att tänka på förberedelserna. Vi försöker förbereda så att det blir en så vanlig start som möjligt. Jag hoppas att deltagarna upplever att det blir en lika bra start på utbildningen som varje år.

Hur kommer ni att jobba med att hålla sammanhållningen, en viktig del av folkhögskolan, på skolan trots förändringarna?

Vi kommer fortsätta med vissa evenemang som är viktiga för sammanhållningen online. Imorgon är det JF dagen. Det kommer bli ett bra test för hur vi kan fortsätta ha större samlingar. Vi diskuterar också om en online lösning för Britas kafé när deltagarna från olika kurser delas in i grupper.

Vad blir den största utmaningen i höst för lärare och deltagare?

Det kommer att kräva mera tidsdisciplin från alla. Det blir viktigt att hålla hårt vid fika- och lunchtiderna för att det ska fungera och det inte blir för många på samma plats. Det beror på hur mycket smittorisk det finns kvar i samhället.

Hur kommer ni att tackla dessa utmaningar?

Vi kommer att jobba på samma sätt som Folkhälsomyndigheten – genom att vara tydlig med rekommendationerna. Vi kommer inte att straffa någon om de bryter mot dem. Vi kommer att hjälpas åt på skolan som vi nu gör i det svenska samhället. Vi kommer att formulera de rutiner vi tror fungerar på Jakobsbergs folkhögskola och vi kommer att ha en dialog med deltagarna.  

Vad har ni lärt er hittills från det här?

Vi har lärt oss att det är möjligt att också mötas på distans och hur vi gör det effektivare. Lärarna har lärt sig att strukturera om lektioner för att anpassa dem till Google Meet. Jag har sett många lektioner bli ännu mera effektiva på det sättet. Det positiva med att ha lektioner online är att man tvingas bli effektivare med sin kommunikation. Dessa lärdomar kan vi ta med oss tillbaka till den fysiska undervisningen.

Hur kommer den här krisen förändra undervisningsstrategin på sikt?

Vi vet inte riktigt vad vi tar med oss ännu, men folkhögskolan tror på den dialogen myndigheterna har med folket. Enligt mig är det en mogen dialog. Folkhälsomyndigheten uppmanar till vuxna beslut, vilket liknar folkhögskolepedagogiken. Jag ser en parallell mellan Folkhälsomyndigheten och folkhögskolan. I en folkhögskola är deltagarna inbjudna och förväntas delta i besluten tillsammans med lärarna. Det här tankesättet finns säkert också på komvux, universitet och högskolor, men för folkhögskolor är det en uttalad grund i pedagogiken. Folkhälsomyndigeten aktar sig för att komma med allt för detaljerade pekpinnar. Medborgare, såsom deltagare på Jakobsbergs folkhögskola, ska kunna göra sina egna slutsatser och beslut. Vi på skolan tror på en fysisk start och vi gör det yttersta för att skapa en trygg studiemiljö för både deltagare och personal.

Text: Alina Weckström
alina.weckstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se
Foto: Bengt Jönsson / Jakobsbergs folkhögskola