NyheterOkategoriseradeSamhälle

Så sticker Järfälla ut i arbetet för funktionsnedsatta

Hängmattan, Funkisträffen och Stället är namnen på Järfällas fritidsgårdar för intellektuellt funktionsnedsatta. Kommunens fritidsgårdsverksamhet Ung Fritid brinner extra mycket för denna målgrupp och ser inte att en, utan tre fritidsgårdar behövs – alla anpassade för olika åldrar.

Våren 2018 uttryckte några gymnasieelever på kommunens inflytandecafé, ett demokratiskt samtalsforum för funktionsnedsatta, sin oro för att besöka de fritidsgårdar som var öppna för alla. De berättade att de var rädda för att bli mobbade, utsatta för konstiga blickar och för att känna sig annorlunda. Det var då Ung Fritid beslöt sig för att öppna Hängmattan, fritidsgården som riktar sig till åldrarna 12-30.

När hängmattan grundades fanns det redan en fritidsgård för funktionsnedsatta i kommunen, Stället (sedan 2017), till för alla åldrar. Men efter ungdomarnas uttryckta rädsla, såg enheten att det fanns ett behov av att dela upp fritidsgården i fler grupper – utformade för olika åldrar. På det viset kunde man lättare skapa en känsla av gemenskap för besökarna och utforma aktiviteter efter mer specifika behov. Året därpå, 2019, grundades Funkisträffen. Funkisträffen skapades för dem som “vuxit” ur hängmattan, 30-åringar och uppåt.

Therese Carneteg, verksamhetsledare för alla tre fritidsgårdarna, menar att äldre människor med funktionsnedsättningar är särskilt viktiga att inkludera, på grund av bristen på mötesplatser.
– Det finns inte många mötesgrupper för funktionsnedsatta som passerat 30 i Stockholms län. I Stockholm stad har de flesta verksamheter 25-årsgräns, säger hon.

Vad besökarna får göra på fritidsgårdarna varierar utifrån önskemål och förmåga. Vid den årliga terminsstarten får de tillsammans med fritidsledarna vara med och föreslå aktiviteter, som kan se olika ut beroende på åldersgrupp. Exempel på aktiviteter är matlagning, bowling, sällskapsspel, frisbeegolf och pysslande. Enheten har även ett samarbete med Jakobsbergs bibliotek där en bibliotekarie besöker gårdarna en gång i månaden och anordnar quiz, skattjakter och högläsning.

Som terminsavslutning hyr Ung Fritid årligen en stuga på Ängsjö friluftsområde, för att fira försommaren.
De grillar, fiskar och spelar spel. Foto: Therese Carneteg


Järfälla brinner extra mycket för detta

Therese Carneteg menar att Järfälla kommun utmärker sig i sitt arbete för funktionsnedsatta. Utöver att de är en av få kommuner i länet som erbjuder mötesplatser för äldre människor med funktionsnedsättning, fokuserar de mycket på sin personalstyrka. Hon anser att det är viktigt att vara tillräckligt många anställda för att kunna se besökare och lyssna på deras behov. Hon tror att ännu en nyckel bakom framgången är personligt engagemang bland anställda. 

– Kommuner har mer eller mindre resurser att lägga på den här målgruppen. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i Järfälla brinner extra mycket för detta. Vi har tillåtande chefer som skjuter till resurser för att låta oss lyfta denna grupp och vi samarbetar på fler håll i kommunen, säger hon. 

Utöver sitt samarbete med Jakobsbergs bibliotek, arrangerar Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden tillsammans med Daglig verksamhet (kommunens verksamhet för funktionsnedsatta) Funkisfestivalen, en motsvarighet till Melodifestivalen. Kommunens fritidskontor har även öppen sporthall två dagar i veckan för besökarna. 

Ung Fritid vill att människor med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället. Därför är det ytterst viktigt att kommunen erbjuder trygga rum för denna grupp och att de integreras i samhället, poängterar Therese Carneteg. 

– Vi arbetar för att denna målgrupp ska synas och höras i det offentliga rummet. När det görs olika samhälleliga arrangemang ser vi till att denna målgrupp alltid inkluderas. De är medborgare precis som alla andra.

Iben Ljungmark
iben.ljungmark@jakobsbergsfolkhogskola.se