NyheterSamhälleSenaste

Så tycker järfällaborna om visitationszoner

Foto: Joakim Berndes/Wikimedia Commons

Idag träder lagen om visitationszoner i kraft. Att polisen kan visitera dig utan brottsmisstanke tror Järfällas kommunpolis kan medföra minskad brottslighet. Men rösterna går isär om hur effektivt polisens nya verktyg kommer vara. 

Den omdiskuterade lagen om säkerhetszoner, så kallade visitationszoner, träder i kraft idag.  Lagen ser ut att kunna påverka Järfällas kommun enligt Magnus Nilsson, kommunpolis i Järfälla och Upplands Väsby. Han säger till Mitt i Stockholm att den kan komma till användning i Järfälla där flera kriminella nätverk konkurrerar med varandra.

Den nya lagen ger polisen rätt att införa så kallade säkerhetszoner där de kan genomföra kroppsvisitationer och genomsöka fordon utan att det finns misstanke om brott. 

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) medför lagen klara risker kopplat till att polisen kan komma att tillämpa diskriminerande etnisk profilering.

Polisens åtgärder mot enskilda privatpersoner täcks inte heller av diskrimineringslagen. Det innebär att DO inte kan utöva tillsyn mot polisen. Men det finns även de som tror att tryggheten kan öka.

Järfällabon Marie-Louise Ruth, 81, är positivt inställd till lagen, så länge den används på ett korrekt sätt och minskar brott.
– Vi som är gamla tycker det känns lite tryggare kanske. Ni ungdomar kan springa fort, det kan inte vi, säger hon.

Varje gång polisen inför en säkerhetszon kommer man att informera om var och när säkerhetszonen gäller. En säkerhetszon får finnas i högst två veckor, men det finns möjlighet för polisen att besluta om en förlängning. Beslutet kan överklagas till en förvaltningsdomstol av den som berörs av säkerhetszonen. 

Lagen har också fått kritik för att den kan minska människors tillit till polisen.
– Man måste respektera privatlivet, man kan inte bara gå och visitera folk ifall man inte har konkret bevis, säger en 19-årig man som vill vara anonym i Jakobsbergs centrum.

Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet, har tidigare sagt till Sveriges Radio att forskning visar på att kroppsvisitering sällan är en positiv upplevelse, något som kan få följder.
– Det riskerar att man får mindre förtroende för polisen och kanske i mindre grad bli benägen att samarbeta med polisen, tipsa, vittna och anmäla brott.

  • Syftet med lagen är att förhindra dödligt gängvåld.

  • I zonen får polisen rätt att, utan brottsmisstanke, kroppsvisitera människor i alla åldrar och söka igenom fordon.

  • Zonerna får upprättas i högst två veckor.

  • Polisens åtgärder mot privatpersoner täcks inte av diskrimineringslagen. Det innebär att Diskrimineringsombudsmannen inte kan utöva tillsyn mot polisen.

    Källa: Civil Right Defenders och TT.

Mitchell Cordner
mitchell.cordner@jakobsbergsfolkhogskola.se