NyheterPolitikSamhälleSenaste

Valdeltagandet störtdök i Järfälla


Valdeltagandet i riksdagsvalet sjönk med 6,9 procentenheter i Järfälla. Kommunen hamnar på andra plats bland de som minskat mest sedan förra valet.  

– Vi kommer att göra en rejäl utvärdering av valet inför nästa gång, säger Victor Harju ordförande för Socialdemokraterna i Järfälla.


SCB:s statistik för valet 2022 publicerades tidigare i veckan och visar att det nationella valdeltagandet i riksdagsvalet minskade med tre procentenheter, jämfört med valet 2018. 

Foto: Cassandra Solback

Valdeltagandet minskade i landets alla kommuner utom två, i Järfälla med så mycket som 6,9 procentenheter. Även valdeltagandet i Järfällas kommunalval minskade. Järfälla i Fokus har frågat Victor Harju, ordförande för Socialdemokraterna i Järfälla om skälet till det.

– Det är sorgligt och pinsamt. Vi har gjort för få informationsinsatser och inte varit tillräckligt relevanta, säger Victor Harju.

Victor Harju tror att en anledning till att valdeltagandet i riksdagsvalet minskat är att kommunen och partierna gjort för lite för att väljare ska förstå hur riksdagsvalet påverkar dem.


Socialdemokraterna i Järfälla var mer aktiva än tidigare i denna valrörelse och förde samtal med närmare 15 000 Järfällabor och knackade dörr i stora delar av kommunen, berättar Victor. Samtidigt som Socialdemokraterna i Järfälla tycker att de hade mycket bra politiska diskussioner så fick de också en hel del frågor om hur man röstar och var man kunde rösta. 

– Det visar att det finns ett behov av information och att det finns en kunskapsbrist, säger Victor Harju.

En ny regel i vallokalen i årets val var att man endast fick gå en och en för att hämta valsedlar. Detta för att trygga valhemligheten, men det skapade långa köer på många håll i landet – likaså i Järfälla.

En del vallokaler hade också flyttats sedan tidigare och hade olika öppettider till skillnad från tidigare val. Victor Harju tycker att organiseringen behöver ses över till nästa val.


– Vi hade vallokaler där de sista röstade mer än en timme efter att vallokalerna skulle ha stängt och långa köer hela dagen. Det kan ha lett till att flera valde att avstå, säger han.

Cassandra Solback

cassandra.solback@jakobsbergsfolkhogskola.se

störtdök i Järfälla