NyheterOkategoriseradePolitikSamhälleSenaste

Så hanterar Järfälla ökad psykisk ohälsa hos unga tjejer

Tjejer i Järfälla tampas med psykisk ohälsa – och läget har försämrats efter pandemin. Nu berättar kommunens ansvariga om hur kommunen vill förebygga problemen.

Foto: Moa Beckman

Mikael Skaghammar berättar för Järfälla i Fokus att de jobbar med bakomliggande orsaker kring psykisk ohälsa. Åtgärder krävs efter att 49 procent av unga tjejer i årskurs 9 uppgav i Stockholmsenkäten att de mår sämre efter pandemin. Socialförvaltningen menar att en viktig faktor för ungas hälsa är att jobba med jämlikhet och jämställdhet. Det gör de genom att föreläsa på skolor om machokultur.

– Det är ett våldsförebyggande arbete. Det finns till exempel psykiskt våld och ekonomiskt våld och machokulturen är en stor del av det, förklarar Mikael Skaghammar.

Socialstyrelsen arbetar även med suicidprevention genom att koppla ihop Rädda Barnen för TMO-utbildning, Suicide Zero och SPIV – Suicidprevention i Väst.

– Vi erbjuder skolorna att ta in de här funktionerna men det bygger mycket på att skolorna vill det. Vi utbildar även personer som jobbar med unga om suicidprevention. 

För att fånga upp unga startade Socialstyrelsen satsningen Tidigt stöd. Satsningen handlar om att upptäcka problem tidigt och att hjälpa föräldrar att stötta sina barn. Det kan exempelvis vara att hitta en fritidsaktivitet till barnet, eller  hjälp med läxläsning och samtalskontakt. 

– Den tidiga upptäckten är nyckeln, säger Mikael Skaghammar.

Moa Beckman

moa.beckman@jakobsbergsfolkhogskola.se