GrävNyheter

BRISTANDE ARBETSMILJÖ KOSTAR ATTUNDA BRANDKÅR 86 500 kr

I somras uppmärksammade tidningen Mitt i stora brister i Attunda Brandkårs arbetsmiljö. Den rapporterades då som katastrofal och personal sade upp sig på löpande band. Nu kan Järfälla i Fokus avslöja att arbetsmiljön fortfarande är problematisk och att brandkåren dessutom fått en sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket.

Brandmännen själva beskrev i en medarbetarenkät från 2021 en ledning som inte ser på sin personal som människor och som bedriver en kultur som är både skadlig och obehaglig. Arbetsmiljöverket identifierade i somras omfattande brister vid sin inspektion som rörde bland annat kränkande särbehandling och uteblivna hälsokontroller. 

Problemen verkar hänga i sig, i alla fall om man frågar de anställda.

Foto: Stine Christophersen

– Ingenting har hänt, de gör ingenting åt det, man blir psykiskt misshandlad varje dag. Det rör sig om regelrätt mobbning, uppger en brandman som vill vara anonym av rädsla för att förlora jobbet.

Järfälla i Fokus har pratat med flera brandmän som bekräftar den bilden.

Att personalen skulle behandlas illa håller inte Martin Öhrstedt, förbundsdirektör och räddningschef i Attunda brandkår, med om.

– Det stämmer inte, vi värnar om vår personal. Vi har gjort förändringar i verksamheten och det är förändringarna som orsakat missnöjet bland brandmännen, säger han.

Med tanke på de uppgifter som framkommit i Arbetsmiljöverkets handlingar och er personalenkät är det lätt att få intrycket av det finns ett ointresse från er sida att komma till rätta med de arbetsmiljöproblemen som ni har, vill du säga något om det?

– Så är det verkligen inte, vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön och sätter stor vikt vid att hitta rätt i det, svarar Öhrstedt.

Tidningen Mitt i Stockholm rapporterade i somras att ett stort antal brandmän sagt upp sig på kort tid.

– Flera har valt att sluta sedan dess och jag har fått indikationer på att ännu fler är på väg att lämna, säger Lars Hagman huvudskyddsombud i Attunda Brandkår.

Enligt uppgifter som Järfälla i fokus har tagit del av rör det sig om närmare ett trettiotal personer som slutat åren 2021-2022. Åren innan slutade endast ett fåtal personer årligen.

Att många slutar på Attunda Brandkår är ingen hemlighet, det är något brandmän som Järfälla i fokus har pratat med känner till även i andra distrikt. Men Martin Öhrstedt delar inte den bilden.

– Att det skulle vara exceptionellt många som slutat hos den senaste tiden skulle jag inte vilja påstå, säger Öhrstedt.

Tappar ni brandmän med hög kompetens och lång erfarenhet till andra distrikt?

– Folk slutar av olika anledningar, vi arbetar med att använda arbetstiden på ett effektivt sätt, Stockholms distrikt jobbar inte på det sättet och vissa tycker kanske det är bättre där och söker sig dit av den anledningen, svarar Öhrstedt.

Flera intyg saknades

Arbetsmiljöverkets inspektion slog fast att ett flertal hälsokontroller inte hade genomförts.

Det som saknades var intyg från kontroller som fastställer att brandmännen är i skick att utföra sina arbetsuppgifter utan att riskera sin egen hälsa.

Bland annat rörde det sig om giltiga hälsointyg för klättring på hög höjd.

Dessa intyg saknas fortfarande och Arbetsmiljöverket har nu tilldelat Attunda brandkår en sanktionsavgift på 86 500 kronor för att inte ha åtgärdat det.

Hade det inte varit billigare och bättre för er personal att genomföra kontrollerna?

… Det är en hypotetisk fråga, vi gör bedömningen att räddningstjänsten inte berörs av kravet på dessa medicinska kontroller, uppger Martin Öhrstedt.

Stine Christophersen

stine.christophersen@jakobsbergsfolkhogskola.se