SamhälleSenaste

Anna Kinberg Batra uppmanar: ’Vi behöver fler kvinnliga ledare i kriser’

Sedan slutet av mars anordnar det stockholmsbaserade nätverket Her Online Network onlinesamtal för att stödja och inspirera kvinnor i karriären. Under sändningen som hölls måndagen 4:e maj var fd. partiledaren Anna Kinberg Batra inbjuden för att tala om kvinnliga ledare i krissituationer.

Stockholmsbaserade nätverket HON (Her Online Network) vill stödja professionella kvinnor och har sedan slutet av mars startat en serie av onlinesamtal via Zoom. De så kallade ’HONline talks’ är informella seminarium gästade av en kvinnlig ledare eller expert inom sitt område.

Måndagen den 4 maj stod före detta moderatledaren Anna Kinberg Batra i fokus för runt 63 unga kvinnliga deltagare. Retorikexperten och föreläsaren Sofia Kacim höll i samtalet och Anna Kinberg Batra delade med sig om vad hon har lärt sig om krishantering genom sin karriär.

– Jag var med om ekonomiska krisen i början av 90-talet. Den var inte lika stor men varje kris, speciellt de som kommer som en chock, förändrar samhället. Den här krisen kommer att göra det. Det kan till exempel bli omöjligt att flyga till ett möte inrikes och flyga tillbaka samma dag, säger hon.  

Anna Kinberg Batra är inte främmande för kriser. År 2015 blev hon Moderaternas första kvinnliga partiledare. Hon trädde fram i ett hårt klimat. Moderaterna hade precis förlorat i valet. Efter drygt två år avgick hon från partiledarposten efter intern kritik. 2018 skrev hon om upplevelserna i boken ’Inifrån’.

Som ung fick Anna Kinberg Batra höra att ’hårda’ ämnen som utrikespolitik och ekonomi (som är hennes meriter) är manliga domäner och att kvinnor hör hemma i ’mjuka’ områden som skola, vård och sociala frågor.

-Vad är ’hård’ och ’mjuk’ egentligen? Jag köper inte den åtskillnaden. Att hålla vården igång vid det här laget är supertufft, säger hon.

Anna Kinberg Batra menar att kvinnors chanser att ta sig till toppen påverkas mycket av hur vi som samhälle definierar ledarskap och kompetens. I Sverige, säger hon, finns det mycket som möjliggör kvinnors framgång, som föräldraförsäkring och det sociala systemet.

-Jag skulle inte ha nått den här nivån om inte jag och min man hade tagit lika mycket ansvar för vår dotters uppfostran, säger hon.

Hon ser också att hennes framgångar är ett direkt resultat av möjligheten att utbilda sig oavsett ekonomisk bakgrund. Hon gick på Handelshögskolan i Stockholm. Hennes föräldrar hade inte haft råd ge henne samma utbildning om hon hade växt upp i ett land som till exempel USA.

Anna Kinberg Batra påpekar dock att det förekommer vissa informella stereotyper på den högsta nivån i Sverige.

-Om du tittar på vem som får vara experten, vem som får vara hjälten – det är oftast män. Speciellt i media och i nyheter, säger hon.

Enligt henne mötte hon de första stora motgångarna först på den högsta nivån då hon började få mycket publicitet och blev en offentlig figur. Anna Kinberg Batra har till exempel kritiserats för att inte le tillräckligt. Hon ansågs inte ha en tillräckligt karismatisk utstrålning som ledare.

-Jag har inte sett de kvinnliga ledarna i de andra nordiska länderna le så mycket i TV. Jag har inget behov av att de gör det, säger hon.

En man i samma position hade inte fått samma frågor eller omdömen, menar hon. Hon nämner Hilary Clinton och Donald Trump. Hilary Clinton har sågats för att inte vara tillräckligt ’varm’ i sin utstrålning, medan ett beteende likt det Donald Trump har aldrig ens skulle nå vita huset om det kom från en kvinna.

-Jag vill inte att Stefan Löfven ler mer. Jag vill att han leder landet. Sverige har ännu en bit att gå, säger hon.

Flera kvinnliga ledare har den senaste tiden hyllats för deras krishantering i coronatider. Men beror framgången på deras kön?

-Nya Zealands premiärminister Jacinda Ardern visar att det finns flera sätt man kan vara sig själv och samtidigt leda ett land, oavsett om du är man eller kvinna eller hur din familjesituation ser ut, säger Anna Kinberg Batra.

Jacinda Ardern har visat att det går att vara en närvarande mamma och samtidigt en tydlig och empatisk ledare i kristider. Föreställningar och förväntningar kring hur en kvinnlig en ledare är, presenterar sig själv och vad hon kan göra bör alltså enligt Anna Kinberg Batra utvidgas så att fler kvinnor får utrymme att träda fram som ledare.

-Vi behöver fler kvinnor som visar sig som ledare i kriser. Vi borde döma andra utifrån vad man gör och inte hur man är. Det gäller också män, säger hon.

Text och bild: Alina Weckström
alina.weckstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se