MiljöNyheterPolitikSenastetrafik

”En gång i veckan ser man någon nästan bli påkörd”

Vid tågstationen i Jakobsberg finns det en korsning vid pendlarparkeringen, där folk tar det osäkra före det säkra och genar över den trafiktäta Järfällavägen. Är ett nytt övergångsställe svaret på en säkrare morgon för Järfälla-pendlare?

Rektorn på Jakobsbergs Folkhögskola, Felicia Hedström, har jobbat på skolan i över tio år och gått över Järfällavägen från tågstationen mot skolan åtskilliga gånger. Hon berättar att folk väljer att korsa den trafikerade vägen – istället för att gå de 30 extra meterna för att komma till övergångsstället.

– Man sparar ändå en till två minuter på det. Jag förstår att folk väljer den snabbare vägen om man har en tid att passa, säger Felicia Hedström. 

Det blir naturligt att man går över vägen där bussar svänger av från Järfällavägen, för att sedan fortsätta över Järfällavägen mot gångbanan. Den billigaste lösningen på problemet hade varit att skapa två nya övergångsställen som är anpassade efter hur de flesta rör sig över vägarna, menar Felicia.

Problemet har pågått i flera år enligt henne. Kommunen byggde ett övergångsställe vid bussinfarten för några år sedan. Detta för att motverka att folk går över vägen vid korsningen. Eftersom parkeringen bredvid detta övergångsställe länge har varit blockerat av ett kravallstängsel – används det inte.   

– Det är säkert en gång i veckan man ser någon nästan bli påkörd för att det inte finns ett övergångsställe där alla går. Jag oroar mig för den dagen då en olycka sker. Bilar kör oftast snabbare än hastighetsbegränsningen, vilket löper större risk för en olycka.

Järfälla i Fokus har pratat med två lokalbor om vilka eventuella risker de ser med korsningen. Kerstin Söderberg har bott i Järfälla i 52 år och Tore Andersson i 35 år. Idag bor de båda i Jakobsberg och passerar korsningen dagligen.

Hur tar ni er över vägen?

– Jag genar glatt, men det gäller att se sig för, berättar Kerstin Söderberg. 

Trots att båda två använder sig av genvägen, är de väl medvetna om riskerna och ser ett stort behov av ett övergångsställe. 

– Det är alltid riskfyllt att gena, menar Kerstin Söderberg. 

Tore Andersson instämmer.

– Att det inte finns en gångbana på andra sidan vägen gör det ännu mer farligt.

Hur ska man åtgärda detta problem?

– Bygg ett övergångsställe och gör en gångbana på andra sidan, säger Tore Andersson. 

Järfälla i Fokus har sökt kommunen för en kommentar angående övergångsstället men har inte fått något svar.

Malva Räihä
malva.raiha@jakobsbergsfolkhogskola.se

Iben Ljungmark
iben.ljungmark@jakobsbergsfolkhogskola.se