NyheterSamhälle

Visionen om Jakobsberg 2030 – Eva Ullberg (S) kritisk: “Otillräcklig”


Efter beskedet att H&M lämnar Jakobsberg söker Järfälla i Fokus nu svar på vad som görs för ett levande centrum på lokalpolitisk nivå. Kommunstyrelsen godkände nyligen en framtidsvision för Jakobsbergs centrala delar. Eva Ullberg (S) är skeptisk.

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde godkändes en vision och fyra platsstrategier för Jakobsbergs centrala delar 2030. Enligt den ska Jakobsberg bli “en urban, grön, skön och kreativ plats”. 

För att uppnå visionen vill kommunen stärka samarbetet mellan olika fastighetsägare. Med ett samverkansavtal hoppas Emelie Grind på kommunstyrelseförvaltningen att alla centrumaktörer gemensamt ska arbeta mot attraktivitetshöjande åtgärder.

– Det kan till exempel handla om att öka tryggheten i centrum, god skötsel och förvaltning av stadsmiljön, säger Emelie Grind.

Något samverkansavtal har inte funnits tidigare. Emelie Grind kan ännu inte ge konkreta svar på vilka åtgärdsprogram som ska ingå i avtalet, men möten med fastighetsägare ska nu inledas. Hon hoppas att avtalet blir klart under 2021 och påpekar att visionen kan förändras efter synpunkter från övriga parter. 

Kritik från oppositionen: “Saknar visionära drag”
Inte alla politiker i kommunstyrelsen är positiva till framtidsvisionen för Jakobsberg centrum. Oppositionsrådet Eva Ullberg (S) menar att den är otillräcklig. Hon tycker att berörda aktörer skulle inkluderats i arbetet från början, istället för att visionen presenterades till dem efter att den godkänts. 

Oppositionsrådet Eva Ullberg (S) Foto: Pressbild Mattias Bardå
Bildtext: Oppositionsrådet Eva Ullberg (S) efterfrågar helhetstänk och långsiktighet i framtidsvisionen för Jakobsbergs centrum.
Foto: Pressbild Mattias Bardå

– Visionen saknar visionära drag, man fokuserar på kortsiktighet. De nämner inte pågående flytt av kommunhuset, behovet av fler bostäder eller hotellnäringen, säger Eva Ullberg. 

Oron inför att butiker lämnar Jakobsberg centrum märks bland annat i forum på sociala medier. Men butiksdöden är mer omfattande än vad lokalpolitiken rår över, menar Eva Ullberg. I takt med förändrade köpmönster kan Jakobsbergs centrum se annorlunda ut, tror hon, med fokus på mötesplatser och service. 

– Butiker och caféer överlever inte om det inte finns kunder. Där kan politiken hjälpa till, genom att attrahera fler personer att vara i centrum, säger Eva Ullberg. 


Kommunstyrelseordförande Emma Feldman (M) optimistisk
Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) menar att visionen och platsstrategierna är en formell förutsättning för samverkan mellan berörda aktörer som saknats tidigare. 

– Jag har svårt att förstå Eva Ullbergs kritik. Det här är en övergripande vision som sätter ramarna för arbetet, det handlar inte om att servera en färdig vision till inblandade aktörer, säger Emma Feldman. 

Emma Feldman förstår invånarnas oro över Jakobsbergs centrum men har svårt att se att centrumgallerian skulle ersättas av lägenheter, vilket vissa invånare uttryckt oro över. Hon är optimistisk inför framtiden: 

– Vi har aldrig kommit såhär långt i arbetet med att skapa ett tryggt och attraktivt centrum, säger Emma Feldman. 

Lokalhyrorna i centrumgallerian i Jakobsberg antas vara en av orsakerna till att flera butiker tvingats stänga. Hyrorna sätts av fastighetsägaren Citycon och ligger bortom kommunens påverkan, det är både Eva Ullberg och Emma Feldman överens om. 

– En kommun ska inte kliva in och bestämma hyror. Men jag tror att man kan närma sig ett bättre samarbete, både med Citycon och enskilda butiksägare, säger Eva Ullberg. 


Bakgrund: “Vision och fyra platsstrategier för utveckling av Jakobsbergs centrala delar” 

  • Visionen är framtagen av kommunens centrumutvecklingsgrupp, som sedan 2019 haft i uppgift att skapa en urban och levande miljö i Järfällas centrumbildningar. 

  • I centrumutvecklingsgruppen ingår representanter från kommunstyrelseförvaltningen, Järfälla Näringsliv AB och Järfällahus AB. 

  • Godkändes av kommunstyrelsen den 12 april 2021. Representanter från (MP), (V) och (S) ser brister i visionen och reserverade sig mot beslutet.

Lisa Barkholt Nord

lisa.nord@jakobsbergsfolkhogskola.se